Valdavalt on tööstusvalgustusse suhtutud kui tüütusse kohustusse. Tegelikkuses saab kaasaegsete LED-lahendustega oluliselt kasvatada tootmise kvaliteeti, parandada töökeskkonda ja vähendada püsikulusid. Samas leidub valgusteid väga erineva kvaliteediga. Inimesel, kes sellega igapäevaselt ei tegele, on keeruline eristada kvaliteetseid tooteid niisugustest, millest oleks targem hoiduda. Asi läheb veelgi keerulisemaks, kui liigume juhtimissüsteemide maailma. Seetõttu on paljud pidanud led valgustuses pettuma.

Erinevalt laialt levinud müütidest ja hirmujuttudest pole probleem siiski led valgustis, vaid ebakvaliteetsetes ja/või kasutusotsarbeks sobimatutes toodetes.

Näiteks võiks tuua metallitöötlemise tsehhi, kus on hetkel kasutusel 400W valgustid. Olenevalt täpsetest ruumi parameetritest, saab need asendada 100W kuni 150W led valgusallikatega. See tähendaks keskmist aastast kokkuhoidu üle 3000€. Tulemuseks on oluliselt säästlikum lahendus, kusjuures tsehhi valgustus on targa lähenemise korral märgatavalt kvaliteetsem võrreldes vanema põlvkonna valgustitega. Kvaliteet sõltub siinkohal mitmest komponendist.

(a) Valgustite paigutus ja kogused planeeritakse vastavalt ruumi nõuetele. See tähendab, et lähtuvalt ruumi parameetritest (kõrgus, pindala) ja ruumis tehtava töö omapärast, defineeritakse nõutavad valgustuse tasemed. Eeldame, et antud näites käsitletud tootmistsehhis tegeletakse metallilõikuse ning keevitustöödega. Niisugusel juhul on standardi järgi nõutavaks töötasapindade valgustuse tasemeks 300 lux-i (vt Sisevalgustusstandard EVS-EN 12464-1:2011). Kvaliteetse lahenduse korral on valgusarvutustes võetud eesmärgiks saavutada ühtlane valguse tase kõikjal ruumis. Selleks teostatakse Dialux-s vajalikud valgusarvutused ning planeeritakse valgustite paigutus vastavalt nõutavale tasemele ning muudele võimalikele kitsendustele.

(b) Valgustid komplekteeritakse spetsiaalselt vaadeldud tsehhi tarbeks. Valgusti tehnilised parameetrid peaksid lähtuma ruumi valgustuse nõuetest. Sisuliselt on võimalik led valgustite tehniline ülesehitus kombineerida vastavalt konkreetsele projektile (sh jälgitakse parameetreid nagu võimsus; toitepinge; valgusviljakus – lm/W; voolutugevus; värviesituse indeks; värvustemperatuur; optika nurgad; katteklaasi omadused… ). Tulemuseks on valgusti, mille omadused on täpselt kooskõlas antud ruumi nõuetega.

(c) Hinnatakse valgusti detailide ja kooste kvaliteeti. Oluline on teadvustada, et led valgusti toodetakse standardsetest komponentidest (valgusdioodid, LED-valgusallikad, optika, toiteblokk, korpus jne). Kuigi ledi tootjaid võib olla mitmeid, siis oluline teada, et enamasti on komponentidel ainult mõned tunnustatud tarnijad. On oluline jälgida millistest komponentidest konkreetne led valgusti on koostatud. Loodud valgusti kvaliteet seisneb enamasti koostes ning teadmises, milliseid komponente ja detaile tuleks parima tulemuse saavutamiseks täpsemalt komplekteerida ning millise loogika alusel.

Tänaseks on kvaliteetsete led valgustite eluead on jõudnud 60 000 ja enama töötunnini.

Samas ei tähenda eelnev, et igasuguse valgusti installeerimine võimaldaks kvaliteetset tulemust. Esmalt tuleks täpselt paika panna nõutud valgustatuse tase ning seejärel tuleks juba hinnata, kas pakutav valgusti vastab ruumi nõuetele nii funktsionaalsuse kui ka detailide ja kooste kvaliteedi poolest. Lähenedes teadlikult saab luua valguslahenduse, mille töös hoidmine on märgatavalt soodsam ja samas on valguse kvaliteet oluliselt parem kui vana põlvkonna valgustitega.

etEstonian
etEstonian